Menu  Kontrakty - Kontrakt IX Linki
 
 

 
Kontrakt I

                 Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, Budowa kanalizacji
                 sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie.

Kontrakt II

                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w
                 Kwidzynie, Budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie.

Kontrakt III

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,
                 Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.

Kontrakt IV


              
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej,
                 Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie, Montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki
                 Liwy.


Kontrakt V

              
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa
                 kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy
                 ul. 11- go Listopada w Kwidzynie, Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
                 odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy.


Kontrakt VI

                 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie.

Kontrakt VII

                 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie.


Kontrakt VIII

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie.

Kontrakt IX

                 
Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy. 

                 Przedmiotem Kontraktu jest likwidacja i rozbiórka dwóch niewielkich, lokalnych
                 oczyszczalni ścieków tj.: oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i oczyszczalni
                 ścieków w miejscowości Tychnowy.

Kontrakt X

                 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane. 

Kontrakt XI

                 Dokumentacja techniczna, studium wykonalności.
 

Kontrakt XII

                 Prowadzenie działań informujących i promocyjnych.
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn