Menu  Kontrakty - Kontrakt III Linki
 
 

 
Kontrakt I

                 Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, Budowa kanalizacji
                 sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie.

Kontrakt II

                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w
                 Kwidzynie, Budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie.

Kontrakt III

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,
                 Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.
 

                 Przedmiotem Kontraktu jest:

                  ■ Budowa 460,0 m sieci wodociągowej o średnicy DN90, DN110, DN160
                  ■ Wymiana 825,8 m sieci wodociągowej o średnicy DN 90, DN 110, DN160
                  ■ Wymiana 514,5 m przyłączy wodociągowych o średnicy DN25, DN32
                  ■ Budowa 2583,0 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN160, DN200
                  ■ Budowa 551,5 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy DN110
                  ■ Budowa 1 przepompowni
                  ■ Budowa 40 m przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160
                  ■ Budowa 2713,50 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach DN160, DN200,
                     DN250, DN300, DN315, DN400, DN600, DN1000
                  ■ Budowa 218,5 m wpustów deszczowych liniowych i DN160
                  ■ Budowa 31,5 m przyłączy kanalizacji deszczowej DN160


Kontrakt IV

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej,
                 Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie, Montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki
                 Liwy.
 

Kontrakt V

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa
                 kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy
                 ul. 11- go Listopada w Kwidzynie, Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
                 odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy.
 

Kontrakt VI

                 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie.
 

Kontrakt VII

                 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie. 

Kontrakt VIII

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie. 

Kontrakt IX

                 Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy.
 

Kontrakt X

                 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane. 

Kontrakt XI

                 Dokumentacja techniczna, studium wykonalności.
 

Kontrakt XII

                 Prowadzenie działań informujących i promocyjnych.
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn