Menu  Kontrakty - Kontrakt IV Linki
 
 

 
Kontrakt I

                 Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, Budowa kanalizacji
                 sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie.

Kontrakt II

                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w
                 Kwidzynie, Budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie.

Kontrakt III

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,
                 Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.


Kontrakt IV


                 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej,
                 Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie, Montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki
                 Liwy.
 

                 Zadanie 4a - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul.
                 Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest :

                  ■ Budowa 181,0 m sieci wodociągowej DN110
                  ■ Wymiana 1665,3 m sieci wodociągowej DN40, DN63, DN110
                  ■ Wymiana 597,4 m przyłączy wodociągowych DN160
                  ■ Budowa 1459,8 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160, DN200, DN500
                  ■ Wymiana 25,5 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN500
                  ■ Budowa 646,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej DN90
                  ■ Budowa 1 przepompowni
                  ■ Budowa 99,1 m przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160
                  ■ Budowa 189,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN160, DN315
                  ■ Budowa 67,0 m wpustów deszczowych DN200
                  ■ Budowa 5 m przyłączy kanalizacji deszczowej DN160

                 Zadanie 4b - Budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest:

                  ■ Wymiana 362,0 m o średnicy DN110
                  ■ Wymiana 108,1 m o średnicy DN50

                 Zadanie 4c - Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane
                 wylotem deszczowym nr 20 do rzeki Liwy
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest podczyszczanie wód deszczowych wkładem lamelowym. 
                 W miejscu lokalizacji urządzeń podczyszczających zaprojektowano przebudowę
                 niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej. Podczyszczane wody opadowe będą
                 odprowadzane do rzeki Liwy przez istniejący wylot deszczowy. Urządzenia
                 podczyszczające dobrano tak, aby zapewnić odpowiednie oczyszczanie wód deszczowych
                 również dla przepływów Qmax. W projektowanym rozwiązaniu przyjęto technologie
                 osadników wirowych.


Kontrakt V

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa
                 kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy
                 ul. 11- go Listopada w Kwidzynie, Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
                 odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy.
 

Kontrakt VI

                 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie.
 

Kontrakt VII

                 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie. 

Kontrakt VIII

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie. 

Kontrakt IX

                 Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy.
 

Kontrakt X

                 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane. 

Kontrakt XI

                 Dokumentacja techniczna, studium wykonalności.
 

Kontrakt XII

                 Prowadzenie działań informujących i promocyjnych.
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn