Menu  Kontrakty - Kontrakt I Linki
 
 

 
Kontrakt I

                 Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, Budowa kanalizacji
                 sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie.    

                 
                 Zadanie 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram - Kwidzyn
               
                 Przedmiotem Kontaktu jest:

                  ■ budowa 2 774,9 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach DN110, DN160,  
                     DN200, DN250
                  ■ wymiana 745,4 m kanalizacji grawitacyjnej o średnicach DN160, DN200, DN250.
                  ■ budowa 2 958,5 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach DN63, Dn75,
                     DN90,DN110, DN125, DN160, DN250 oraz 8 przepompowni
                  ■ budowa 298,2 m przyłączy kanalizacyjnych o średnicy DN160
                  ■ wymiana 134,6 m przyłączy kanalizacyjnych

                 Zadanie 1b – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest:

                  ■ budowa 1510,0 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicyDN200 i DN315
                  ■ wymiana 390 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN400
                  ■ budowa 1430,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy DN160, DN250
                  ■ budowa 1  przepompowni
                  ■ budowa 100 m przyłączy kanalizacyjnych DN200
  
 
  
Kontrakt II

                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w
                 Kwidzynie, Budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie. 


Kontrakt III

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,
                 Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.
 

Kontrakt IV

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej,
                 Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie, Montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki
                 Liwy.
 

Kontrakt V

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa
                 kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy
                 ul. 11- go Listopada w Kwidzynie, Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
                 odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy.
 

Kontrakt VI

                 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie.
 

Kontrakt VII

                 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie. 

Kontrakt VIII

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie. 

Kontrakt IX

                 Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy.
 

Kontrakt X

                 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane. 

Kontrakt XI

                 Dokumentacja techniczna, studium wykonalności.
 

Kontrakt XII

                 Prowadzenie działań informujących i promocyjnych.
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn