Menu  Aktualności Linki
 
 

 
Seminarium podsumowujące                                                                       22 czerwca 2011 r.

  Zakończenie projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci 
  wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn” stało się faktem. 27 maja Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
  Kanalizacyjne podpisało protokół końcowy odbioru robót ostatniego z kontraktów budowlanych.

  W salach Muzeum Zamkowego odbyło się specjalnie zorganizowane seminarium podsumowujące 
  całe przedsięwzięcie.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakończenia 
  projektu.

                       

Zakończenie prac budowlanych                                                                        27 maja 2011 r.
dla Kontraktu IX

  Zakończono prace budowlane dla Kontraktu IX polegające na rozbiórce lokalnych
  oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tychnowy i Baldram.


Zakończenie prac budowlanych                                                                         12 maja 2011 r.

dla Kontraktu III

 
Zakończono prace budowlane dla Kontraktu III polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i 
  deszczowej oraz wodociągu w ulicy Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w 
  Kwidzynie.


Zakończenie prac budowlanych                                                                  22 kwietnia 2011 r.
dla Kontraktu I

 
Zakończono prace budowlane dla Kontraktu I polegające na budowie
  kanalizacji sanitarnej Tychnowy - Baldram - Kwidzyn, oraz budowie
  kanalizacji sanitarnej w ulicy Malborskiej.


                       
   Zapraszamy do galerii zdjęć.

Zakończenie prac budowlanych                                                                
22 listopada 2010 r.
dla Kontraktu VIII

  Zakończono prace budowlane dla Kontraktu VIII polegające na budowie 
  kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie.

  Zapraszamy do galerii zdjęć.


Informacja o wyborze oferty - Kontrakt IX                                             4 października 2010 r.


Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kontrakt IX została wybrana oferta Zakładu Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z zaoferowaną ceną brutto w wysokości: 195 200,00 zł

więcej informacji w zakładce: Przetargi i zamówienia publiczne

Zakończenie prac budowlanych                                                                     3 września 2010 r.
dla Kontraktu VII


  Zakończono prace budowlane dla Kontraktu VII polegające na budowie 
  kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry oraz w ulicy Kochanowskiego w 
  Kwidzynie.

 
                           Zapraszamy do galerii zdjęć


Informacja o zamówieniu                                                                                  27 lipca 2010 r.
roboty budowlane
Kontrakt IX

     Informujemy, iż dnia 6 września 2010 r. odbędzie się otwarcie ofert dla Kontraktu IX:   
     Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy


     więcej informacji w zakładce: Przetargi i zamówienia publiczne

Zakończenie prac budowlanych                                                                         19 lipca 2010 r.
dla Kontraktu VI

  Zakończono prace budowlane dla Kontraktu VI polegające na budowie 
  kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kwidzynie.

  Zapraszamy do galerii zdjęć


Informacja:

Obecnie w ulicy Polnej i Wschodniej prowadzone są prace polegające na wymianie nawierzchni i budowie parkingów. Inwestycja prowadzona jest przez Urząd Miejski w Kwidzynie.

więcej informacji


Podpisanie umowy z konsorcjum firm:                                                               6 lipca 2010 r.
Dekpol Sp. z o.o. i B&W Usługi
Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska


 
Przedmiotem umowy jest Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kolistej, 
  Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej, w Kwidzynie, budowa ulic
  Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej, w Kwidzynie w
  ramach KONTRAKTU III. 

  Koszt inwestycji: 5 609 905,99 PLN

  Planowany termin inwestycji:

  Rozpoczęcie robót:   6.07.2010 r.
  Zakończenie robót: 31.12.2010 r. ( budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu)
                               30.08.2011 r. ( budowa ulic)


Informacja o wyborze oferty                                                                       25 czerwca 2010 r.

     Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
     nieograniczonego na Kontrakt III "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kolistej,
     Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie, Budowa ulic Kolistej,
     Łamanej, Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie", została wybrana oferta
     Konsorcjum firm: Dekpol Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą w Pinczynie i B&W Usługi
     Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
     z zaoferowaną ceną brutto w wysokości: 5 609 905,99 zł.


     więcej informacji w zakładce: Przetargi i zamówienia publiczne

Informacja o wyborze oferty                                                                        18 czerwca 2010 r.
  
     Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
     nieograniczonego na Kontrakt VIII "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu
     Miłosna w Kwidzynie", została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowlano - Wdrożeniowego
     "Inżbud" Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna z siedzibą w Grudziądzu, z zaoferowaną ceną
     brutto w wysokości: 870 967,55 zł.


    
więcej informacji w zakładce: Przetargi i zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu                                                                             15 czerwca 2010 r.
roboty budowlane
Kontrakt III

     Informujemy, iż dnia 22 czerwca 2010 r. odbędzie się otwarcie ofert dla Kontraktu III:   
     Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej, Wielkiej,
     Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie, Budowa ulic Kolistej, Łamanej, Wielkiej,
     Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie


     więcej informacji w zakładce: Przetargi i zamówienia publiczne

Zakończenie prac budowlanych                                                                  30 kwietnia 2010 r.
dla Kontraktu IV

  Zakończono prace budowlane dla Kontraktu IV polegające na: budowie kanalizacji 
  sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały Przyrzecznej, Karowej w
  Kwidzynie, budowie wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie oraz montaż urządzeń
  podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym   
  nr 20 do rzeki Liwy


                           Zapraszamy do galerii zdjęć

Podpisanie umowy z firmą MELBUD                                                     28 kwietnia 2010 r.
z Grudziądza     

 Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy - Baldram - 
  Kwidzyn oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej w ramach
  KONTRAKTU I
                     
 
                           Koszt inwestycji:   4 604 587,34 PLN

 
 
Planowany termin inwestycji:
   
  Rozpoczęcie robót:  10.05.2010 r.
                           Zakończenie robót:  09.12.2010 r.

Podpisanie umowy z Zakładem                                                                   27 stycznia 2010 r.
Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk

 
Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry
  oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie w ramach KONTRAKTU VII 
 

                           Koszt inwestycji:   388 436,92 PLN

                           Planowany termin inwestycji:
                           Rozpoczęcie robót:  04.05.2010 r.
                           Zakończenie robót:  31.07.2010 r.

                           Zapraszamy do galerii zdjęć

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem                                                     12 stycznia 2010 r.
Handlowo - Usługowym DAMAR z Radoszewa 

 
Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w   
  Kwidzynie w ramach KONTRAKTU VI


                          
Koszt inwestycji:   700 176,41 PLN

                           Planowany termin inwestycji:
                           
                           Rozpoczęcie robót:  01.03.2010 r.
                           Zakończenie robót:  15.07.2010 r.

                          
Zapraszamy do galerii zdjęć

Zakończenie prac budowlanych                                                                   24 grudnia 2009 r.
dla Kontraktu V

 
Zakończono prace budowlane dla Kontraktu V polegającą na: budowie 
  wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie,
  budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie, budowie kanalizacji
  deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie, budowie
                           kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul.
                           11-go Listopada w Kwidzynie oraz montaż urządzeń podczyszczających wody
                           opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy


                           Zapraszamy do galerii zdjęć

Zakończenie prac budowlanych                                                                   23 grudnia 2009 r.
dla Kontraktu II


  Zakończono prace budowlane dla Kontraktu II polegającą na: budowie kanalizacji
  deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej i Krętej w Kwidzynie oraz budowie
  wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie

                          

                           Zapraszamy do galerii zdjęć

Międzynarodowe Targi Poznańskie                                                          25 listopada 2009 r.
POLEKO


 W dniach 25-28 listopada Przedsiębiorstwo PW-K Kwidzyn prezentowało
  projekt dotyczący Rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
  sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn na targach POLEKO. Targi te to
  idealna platforma spotkań specjalistów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
                           komunalnej z Polski i zagranicy oraz promocji innowacyjnych rozwiązań z tej
  dziedziny. Atutem tych targów jest profesjonalna publiczność, która co roku licznie
  uczestniczy w tym wydarzeniu


                           więcej informacji o Targach Poznańskich POLEKO na stronie:

                           http://poleko.mtp.pl/pl/ 

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem                                                      3 sierpnia 2009 r.  Usługowo - Produkcyjnym ALFA Sp. z o.o.                                                                             z Kwidzyna

     
Przedmiotem umowy jest budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.
      Spacerowej w Kwidzynie, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie, budowa 
      kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
budowa
      kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 11-go 
      Listopada w Kwidzynie oraz montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane 
      wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy w ramach KONTRAKTU V

      Koszt inwestycji:   4 472 075,47 PLN

      Planowany termin inwestycji:
                      
      zadanie a: Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie

      Rozpoczęcie robót:  03.08.2009 r.
      Zakończenie robót:  03.12.2009 r.

      zadanie b: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w 
      Kwidzynie

      Rozpoczęcie robót:  03.08.2009 r.
      Zakończenie robót:  03.10.2009 r.

      zadanie c: Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej   
      przy ul. 11-go Listopada w Kwidzynie
                       
      Rozpoczęcie robót:  03.08.2009 r.
      Zakończenie robót:  03.12.2009 r.

      zadanie d: Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem
      deszczowym nr 19 do rzeki Liwy
                          
      Rozpoczęcie robót:  03.08.2009 r.
      Zakończenie robót:  03.10.2009 r.

      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie
                          
      Rozpoczęcie robót:  03.08.2009 r.
      Zakończenie robót:  03.10.2009 r.


Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem                                                     15 czerwca 2009 r.
Handlowo - Usługowym DAMAR z Radoszewa 

      Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul.    
      Drzymały Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie
      oraz montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym   
      nr 20 do rzeki Liwy w ramach KONTRAKTU IV

      Koszt inwestycji:   3 808 239,83 PLN

      Planowany termin inwestycji:
      
      zadanie a: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, 
      Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie
      
      Rozpoczęcie robót:  15.06.2009 r.
      Zakończenie robót:  15.11.2009 r.
                        
      zadanie b: budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie
      zadanie c: montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem 
      deszczowym nr 20 do rzeki Liwy.
                          
      Rozpoczęcie robót:  15.06.2009 r.
      Zakończenie robót:  15.07.2009 r.

Podpisanie umowy z Zakładem                                                                         15 maja 2009 r.
Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk     
      

     
Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej i Krętej
      w Kwidzynie oraz budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie w ramach KONTRAKTU II
                        
      Koszt inwestycji:   2 039 905,05 PLN

      Planowany termin inwestycji:
                          
      zadanie a: budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w   
      Kwidzynie
                          
      Rozpoczęcie robót:  15.05.2009 r.
      Zakończenie robót:  15.09.2009 r.
                        
      zadanie b: budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie
      
      Rozpoczęcie robót:  15.05.2009 r.
      Zakończenie robót:  15.06.2009 r.

Podpisanie umowy z Konsorcjum firm:                                                            07 maja 2009 r.
Grontmij Polska Sp. z o.o. i
Grontmij Nederland B.V.


 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji   
  Projektu: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
  wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn

                           Koszt: 1 085 800,00 PLN

                          
Planowany termin realizacji usługi:

                           Początek: 08.05.2009 r.
                           Zakończenie: 08.05.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                            28 kwietnia 2009 r.
roboty budowlane - Kontrakt IV      
 

             
      Przedmiotem ogłoszenia jest budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu
                   w ul. Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej 
                   w Kwidzynie oraz montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane
                   wylotem deszczowym nr 20 do rzeki Liwy

                   Więcej informacji uzyskacie Państwo:

                   - w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne,                        
                   - na stronie domowej PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. pod adresem: www.wodociagikwidzyn.pl
                   - w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 123350 - 2009,
                   - na tablicy ogłoszeń zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                              8 kwietnia 2009 r.
roboty budowlane - Kontrakt II


                  
Przedmiotem ogłoszenia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul.
                   Łąkowej i Krętej w Kwidzynie oraz budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie

                   Więcej informacji uzyskacie Państwo:

                   - w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne,                        
                   - na stronie domowej PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. pod adresem: www.wodociagikwidzyn.pl ,
                   - w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 97414 - 2009,
                   - na tablicy ogłoszeń zamawiającego.

Ogłoszenie na usługę                                                                                      12 marca 2009 r.

                   Przedmiot usługi: INŻYNIER KONTRAKTU dla Projektu: „Rozbudowa systemu
                   kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn”

                     
                   
Więcej informacji uzyskacie Państwo:
                        
                   - w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne,                        
                   - na stronie domowej PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. pod adresem: www.wodociagikwidzyn.pl ,
                   - w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 49037 - 2009,
                   - na tablicy ogłoszeń zamawiającego.

Podpisanie umowy o dofinansowanie                                                                 27 luty 2009 r.

 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-018/08-00 Projekt Rozbudowa
  systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji
  Kwidzyn zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku reprezentowanym przez
  Prezesa Zarządu Danutę Grodzicką - Kozak a PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. w
  Kwidzynie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jacka Wilke i Członka
                           Zarządu Edwarda Nowaka
 


                           Całkowity koszt projektu netto:                   30 412 440,00 PLN
                           Całkowity koszt projektu brutto:                  36 971 176,80 PLN
                           Wysokość wydatków kwalifikowanych:      19 369 104,12 PLN

                           Dotacje ze środków Unii Europejskiej:        16 463 738,50 PLN

                           Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
                           Ochrony Środowiska i Gospodarki
                           Wodnej w Gdańsku:                                    6 000 000,00 PLN 

                           Termin rozpoczęcia realizacji projektu:      12.02.2007 r.
                           Termin zakończenia realizacji projektu:      31.07.2011 r.
                           Termin uzyskania efektu ekologicznego:    30.06.2012 r.

                           Więcej informacji na stronie:
                                     
                           Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn