Menu  Przetargi i zamówienia publiczne Linki
 
 

 
Kontrakt IX

                 Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy.

                 ZAKOŃCZONY


Kontrakt III

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,
                 Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.
 

                
ZAKOŃCZONY

Kontrakt I

                 Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy - Baldram - Kwidzyn, Budowa kanalizacji
                 sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie


                 ZAKOŃCZONY


Kontrakt VIII


                 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie. 

                
ZAKOŃCZONY

Kontrakt VII

                 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie. 

                
ZAKOŃCZONY
 
Kontrakt VI

                 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie. 

                
ZAKOŃCZONY

Kontrakt X

                 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane. 

                
ZAKOŃCZONY

Kontrakt II

                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w
                 Kwidzynie, Budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie. 


                 ZAKOŃCZONY

Kontrakt IV

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej,
                 Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie, Montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki
                 Liwy.
 

               
 ZAKOŃCZONY

Kontrakt V


                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa
                 kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy
                 ul. 11- go Listopada w Kwidzynie, Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
                 odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy.
 

                
ZAKOŃCZONY


 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn