Menu  Akty prawne - Prawo krajowe dot. wdrażania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 Linki
 
 

 
                           

 •       Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki
  rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych  (Dz.U. z 2007r, nr  140, poz. 984)

 •       Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r nr
  227, poz. 1658).

 •       Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
   niektórych innych ustaw (Dz.U. 06. nr 249, poz. 1832)

 •       Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r, nr 249, poz.
  2104 z późn. zm.)

 •       Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07. nr 82, poz. 560)

 •       Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.06. nr 79, poz. 551)

 •       Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie
  Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn