Menu  Multimedia Linki
 
 

 
Galerie zdjęćARCHIWUM

Kontrakty zakończone:Kontrakt I - Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie.
 
  
więcej ...
  Kontrakt VIII - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w   
  Kwidzynie.
 
  więcej ... 
Kontrakt VII - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz 
  ul. Kochanowskiego w Kwidzynie
  więcej ...


 
Kontrakt VI - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie          
  więcej ...
 
Kontrakt II - budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul.Łąkowej           
  i Krętej w Kwidzynie oraz budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie
  więcej ...


  Kontrakt IV - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w       
  ul. Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie, budowie wodociągu w          
  ul. Górnej w Kwidzynie oraz montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
  odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki Liwy                          
  więcej ...

  K
ontrakt V - budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w             
  ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w
  Kwidzynie, budowa kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy  
  ul. Hallera w Kwidzynie, budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na
                           terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 11-go Listopada w Kwidzynie oraz  
                           montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem
                           deszczowym nr 19 do rzeki Liwy
                           więcej ...

Wydarzenia:

 
Pożegnanie lata
 
więcej ... 
Targi POLEKO
 
więcej ...
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn